لوور شاترها

لوور ها از لحاظ تکنیک اجرا می توان به دو گروه تقسیم کرد : لوور شاتر ها و لوور پنل ها لوور شاترها که بر روی پنجره ها و درها قابل نصب میباشند.لوور شاتر ها را میتوانیم به 3 حالت نصب کنیم :

  • لوور شاتر کشویی
  • لوور شاتر آکاردئونی
  • لوور شاتر HINGED (فرانسوی)

توضیحات

لوور شاتر کشویی:
لوور شاتر های کشویی را میتوان بصورت کشویی به طرفین حرکت داد و باز و بسته کرد.

لوور شاتر آکاردئونی:
لوور شاتر آکاردئونی توسط لولاهای با کیفیت بازو بسته میشوند و تا چندین سال بدون مشکل مورد استفاده قرار میگیرند. شاتر های آکاردئونی را میتوان بصورت متحرک یا اتوماتیک حرکت داد .در مدل های متحرک جمع شونده با جمع شدن دستی پانل ها در یک لبه بصورت عمود بر پنجره قرا میگیرند میتوان از حداکثر نور استفاده کرد.

لوور شاتر HINGED (فرانسوی):
لوور شاتر های HINGED که لولاها در بالا نصب میشود و شاتر بصورت از پایین به بالا (مدل باز شو فرانسوی) باز و بسته میشود. در همه این مدل ها می توان پره های لوور را بصورت متحرک تبیعه کرد.

Call Now Button