هیچ محصولی یافت نشد.

با استفاده از پنجره های اسکای لایت سالکو می توان از عنصر نور برای استفاده از نور مستقیم و یا غیر مستقیم نور خورشید، از طریق نورپردازی استفاده کرد.

اجرای اسکای لایت در پروژه های مختلف ، اتصال بصری از محیط بیرون به ساکنان داخلی، گرمایش خورشیدی وتهویه به عنوان خنک کننده  و تبادل هوای تازه را امکان پذیر میکند.

 

Call Now Button