کلایدکو – FS60 k/v/s

نماي كرتين وال درپوش دار ( فيس كپ)  و عايق حرارتي (ترمال بريك) به جز نماهاي عمودي ميتوان از اين سيستم در نماهاي زاويه دار و سقف ها هم استفاده كرد . با بهره گيري از تنوع درپوش ها ميتوان  به طراحي هاي متفاوتي در ساختمان دست يافت .

اين سيستم در خصوص عدم نفوذ آب و هوا بسيار كاراست . در اين سيستم آپشن هاي متعدد عايق كننده كارايي آن را در اين زمينه بالا برده  و ضخامت شيشه قابل استفاده تا 38 ميليمتر ميباشد داراي بازشو هاي عايق و فريم مناسب جهت انواع بازشو گسگتهاي  بيروني سيليكوني و داخلي  ها epdm هستند

توضیحات

آناليز فني

A4 – 600 Pa / EN 12152نفوذ پذیری هوا
RE750 – 750 Pa / EN 12154عایق رطوبتی
1440 Pa / EN 13116مقاومت بار باد
 (Uf) < 1.9 W/m²Kعایق حرارتی

مشخصات فنی

60 ميليمترعرض نمايان
between 6 mm and 52 mmضخامت شيشه
تا 40- درجهمقامت در برابر سرما

Call Now Button