کلایدکو – FS50 k/v/s

ماي كرتين وال درپوش دار ( فيس كپ)  و عايق حرارتي (ترمال بريك) به جز نماهاي عمودي ميتوان از اين سيستم در نماهاي زاويه دار و سقف ها هم استفاده كرد . با بهره گيري از تنوع درپوش ها ميتوان  به طراحي هاي متفاوتي در ساختمان دست يافت .

اين سيستم در خصوص عدم نفوذ آب و هوا بسيار كاراست . در اين سيستم آپشن هاي متعدد عايق كننده كارايي آن را در اين زمينه بالا برده  و ضخامت شيشه قابل استفاده تا 38 ميليمتر ميباشد داراي بازشو هاي عايق و فريم مناسب جهت انواع بازشو گسگتهاي  بيروني سيليكوني و داخلي  ها epdm هستند

توضیحات

آناليز فني

A4 – 600 Pa / EN 12152 نفوذ پذیری هوا
RE1500 – 1500 Pa / EN 12154 عایق رطوبتی
 2400 Pa / EN 13116 مقاومت بار باد
(Uf) < 1.9 W/m²K عایق حرارتی

مشخصات فنی

50 ميليمتر عرض نمايان
6-52 ميليمتر ضخامت شيشه
تا 40- درجه مقامت در برابر سرما

Call Now Button