کشویی مخفی – ST- 91

نسخه بسته بندی شده سیستم پنجره دوجداره کشویی ST 91 که دارای یک پنجره ی selfhiding است که از طریق کشیدن درهای چوبی و یا فلزی  داخل دیوار، به طور منظم به کاربر ارائه می دهد.

این محصول برای فضاهای که محدودیت در دهانه بازشو رو دارند قابل استفاده است و به شما بازشوی بدون هیچگونه فرم و یا شیشه ای را نشان خواهد داد بطور مثال یکی از کاربرد های آن برای رستوران های که در تعامل با فضاهای خیابانی و یا حیاط خود خواهان ایجاد فضاهای باز و نیمه باز هستند مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

توضیحات

ویژگی های عملکرد

A4 – 600 Pa / EN 12207نفوذ پذیری هوا
E750 – 750 Pa / EN 12208عایق رطوبتی
C3-B3 – 1200 Pa / EN 12210مقاومت بار باد
(Uf) < 1.2 W/m²Kعایق حرارتی

مشخصات فنی

121.2 میلی مترعمق قاب
36میلیمترعمق سش
  43.8 میلی مترارتفاع قاب
 92 میلیمترارتفاع لنگه کشویی

Call Now Button