کشویی (لیفت – اسلاید)

 

کشویی (لیفت – اسلاید)

این مقطع در نوع خود بی نظیر بوده و این امکان را به ما میدهد که برای اولین بار از یراق مخصوص لیفت و دقیقا با کارایی منحصر به فرد در ان استفاده کرد

عملکرد صحیح ای نوع یراق بر روی این نوع پروفیل مدیون طراحی ویژه و تخصصی طراحان برای تقاضای بازار و استفاده از این نوع بازشو میباشد

شایان ذکر است در سیستم  جدید پروفیل کشویی سالاماندر تمام ایرادات استفاده از یراق تیلت اند اسلاید بهبود یافته است.

Call Now Button