کشویی (لیفت اند اسلاید) – ST- 160

پنجره آلومینیوم کشویی زیبا با قابلیت قرار گیری در دهانه های بزرگ که یک سیستم کشویی با عایق حرارتی بالا می باشد که به آسانی با نشیمنگاه ١۶٠ میلیمتری جهت استفاده در ابعاد عریض مناسب می باشد.

در صورت استفاده از پنجره لیفت اسلاید این پنجره کاملا از لحاظ نفوذ آب و هوا درز بند می شود ، ضخامت دیواره پروفیلها ١.٨ تا ٢ میلیمتر می باشد و قابلیت استفاده شیشه تا ۵۵ میلیمتر را دارد.
این در و پنجره لیفت اند اسلاید به صورت یک لنگه فیکس و یک بازشو پیشنهاد می گردد .
این سیستم برای مشتریانی که می خواهند دید بیشتری با پروفیل کمتر داشته باشند طراحی شده است. عرض پروفیلها در نقطه تلاقی دو لنگه تنها ٨٠ میلیمتر است و توانایی تحمل ۴٠٠ کیلوگرم برای هر لنگه را دارد.

توضیحات

ویژگی های عملکرد

A4 – 600 Pa / EN 12207نفوذ پذیری هوا
E750 – 750 Pa / EN 12208عایق رطوبتی
C3-B3 – 1200 Pa / EN 12210مقاومت بار باد
(Uf) < 1.4 W/m²Kعایق حرارتی

مشخصات فنی

160 میلی مترعمق قاب
60 میلی مترعمق ارسی
 49.8 میلیمترارتفاع قاب
80 میلیمترارتفاع لنگه کشویی
122.3 میلی مترارتفاع قاب فریم
95 میلی مترمشخصات عرض قابل مشاهده
حداکثر 55 میلی مترضخامت شیشه ای

Call Now Button