کشویی جت لاین

کشویی جت لاین

در ساختمان هایی که معماری آن ایجاب می نماید یا محدودیت فضا جهت استفاده از پنجره های لولایی وجود دارد، این سری از پروفیل ها مناسب می باشند.

همچنین در ساخت این گونه از پنجره ها قابلیت استفاده و اتصال به تعدادی از پروفیل های سری 5 و 6 محفظه ای نیز وجود دارد تا توانایی بالاتری در تولید به وجود آید.

در این سری هم، ضخامت 3 میلی متر دیواره های اصلی رعایت گردیده است.

طراحی این مقطع با نمونه های داخلی متفاوت بوده  و از نظر  ظاهری، ظاهر بسیار مناسب برخوردار میباشد.

Call Now Button