کشویی بازشو CP 96

  • امنیت و استقامت با قیمتی مناسب و مقرون به صرفه

نمونه پنجره آلومینیومی کشویی فوق و اجزای کشویی آن پاسخی بسیار مناسب به طیف وسیعی از نیازهای ایمنی و استقامت با قیمتی مناسب میباشند. این نمونه در تلفیقی با عملکرد فیزیکی قوی و مستحکم ، سیستمی مبتکرانه را ارائه داده است . مدل cp 96ap در نمونه slide and lift  و slide  (کشویی )   موجود بوده و دارای مقاوت افزایش یافته در برابر سرقت میباشد.

1-شاخص  uf جریان گرما را اندازه میگیرد . هر چه این میزان مقدار کمتری باشد ، میزان عایق بودن در برابر حرارت و گرما  در فریم پنجره بهتر و بیشتر است.

2-آزمون سفتی هوا میزان حجم هوای عبوری از پنجره بسته را در فشار مشخص اندازه گیری می کند .

3-آزمون تست آب ، به صورت اعمال یک جریان یکنواخت آب به سطح شیشه  در فشار رو به افزایش هوا بوده و میزان آب عبوری از شیشه را می سنجد.

4-مقاومت در برابر باد به بررسی مقاومت فریم پرداخته و با اعمال جریان هوا با فشار فزاینده به منظور شبیه سازی جریان باد ، صورت میپزیرد . بیش از 5 سطح از مقاومت در برابر باد و 3 کلاس کیفی وجود دارد . هرچه این عدد بالاتر باشد ، عملکرد نیز بالاتر خواهد بود .

5-مقاومت در برابر سرقت با اعمال بارهای استاتیکی ودینامیکی صورت میپذیرد که این امر به منظور شبیه سازی تلاش یک سارق برای شکستن فریم با ابزارهای خاص در حین سرقت است.

Call Now Button