کرتین وال CW-65

 کرتین وال CW-65 راه حلی برای صفحات سنگین شیشه:

این مدل ، یک نمونه عالی از دیوار حائل (جدا کننده) با درجه عایق بودن بهبود یافته برای سطوح شیشه ای بزرگ و بصورت عمودی یا مایل و پروژه های بازسازی و مرمت میباشد (قاب و فریم این مدل می تواند وزن 450 کیلوگرم را برای هر پانل شیشه ای تحمل کند)

شیشه توسط گیره های نگه دارنده قوی در نسازه نگهبان این فریم نگه داشته شده و زیر نواری به ضخامت 25 میلی متر مهار شده است . این مدل از فریم های با مقطع مختلف ساخته شده که امکان تلفیق آن با کاربریهای مختلف را فراهم میسازد. نمونه های به روز تر این مدل 4 مدل و استایل را ارائه می دهند که برای نماهای مختلف خارجی کاربرد دارند.

Call Now Button