کابلی

اسپایدر کابلی:

نمای اسپایدر سازه کابلی برای نمای ساختمان های که میخواهیم یراق الات کم تری استفاده شود، اجرا می شود. به عبارت دیگر سطح یکپارچه تری از شیشه در نمای خود می بینیم .

اجرای نمای اسپایدر کابلی با توزیع یکنواخت بار به تمام سازه مورد توجه است.کابل ها به کمک نیروی کششی در جای خود قرار میگیرند. این سبک از نما برای انواع نماهای شیشه ای عمودی , نماهای گنبدی شکل , طاق های شیشه ای و… کاربرد دارد .

نمای ساختمان های بلند از کابل های کششی بلند یا میله های فولادی ضد زنگ استفاده می کنند تا بارهای نما در ساختار اصلی را تحمل کنند. این باعث کاهش تعداد عناصر ساختاری قابل مشاهده و افزایش شفافیت نما در پروژه می شود.

توضیحات

نمای ساختمان های بلند از کابل های کششی بلند یا میله های فولادی ضد زنگ استفاده می کنند تا بارهای نما در ساختار اصلی را تحمل کنند. این باعث کاهش تعداد عناصر ساختاری قابل مشاهده و افزایش شفافیت نما در پروژه می شود.

دو اصل در این صنعت، نمایشی از اجزای تشکیل دهنده نما از داخل و بیرون و کابل ها است. بسیاری از نمای ساختمان های شیشه ای اغلب از سیم های افقی ضخیم برای فیکس کردن صفحات شیشه استفاده می کنند که شیشه می تواند در عمق های متفاوت باشد.

این صفحات با سیم های فولادی ضد زنگ برای تحمل از بار مرده از شیشه و ترکیب برخی از وزن پرتو در میان نقاط اتصال در ستون های ساختمان ترکیب شده است.

ساختار به دست آمده کمک می کند تا نیروهای قرار داده شده در ساختمان را گسترش دهد، در حالی که در داخل و خارج بسیار چشمگیر است. تنوع این نما از هندسه فولاد ضد زنگ یا سازه های فولادی استفاده می کند تا یک زیبایی شناسی با تکنولوژی منحصر به فرد از داخل ایجاد کند و با ثبات یک سیستم با ظاهر مدرن با اجزای فولاد ضد زنگ ترکیب شود.

Call Now Button