پنجره لولایی سه کانال

سري پروفيل‌هاي سه محفظه‌اي پنجره upvc ویستابست

ویستا بست تا کنون موفـق به ارائه 25  قالب پـروفیل در سـری سه محفظه ای با عرض 60 میلی مـتر گردیده است که توانایی سـاخت انواع در و پنجره های upvc را ایجاد می نماید.
این سری از پروفـیل های ویستابست طبق اسـتاندارد های رده اول این صنعت که از جمله آن رعایت ضـخامت 3 میلی متر برای دیـوارهای اصلی پروفیل می باشد؛ با رعایت سلایق لطیف و ظریف در معماری ایرانی طراحی و تولید گردیده است.
همچنین در این سری با توجه به وجود پروفیل های خاص بازسازی قابلیت تعویض پنجره های قدیمی را بدون تخریب، به راحتی امکان پذیر می کند.

Call Now Button