نرده شیشه ای VISTA 300

نرده شیشه ای VISTA 300 : مدل جدید جان پناه های شیشه ای تک ستونی یک مدل مینیمالیسم، اکونومیک و زیبا است. در این مدل از پایه های کوتاه استفاده میشود و بیشتر برای مصارف کنار استخر، مکان های باز با هزینه کم، زمان اجرای کم به پروژه شما زمان ، زیبایی و معماری متفاوت می بخشد.

Call Now Button