نرده شیشه ای RS 50

نرده شیشه ای RS 50 با استاندارد بالا، نصب اسان، زیبایی و همه خصوصیات عالی و کاربردی در این مدل طراحی شده است.

نصب مدل RS 50 به دو صورت  انجام میشود:

این مدل را میتوان هم روکار و هم دفنی اجرا کرد. در مدل دفنی متریال در زمان زیر سازی و کف سازی در کف نصب میشود وسپس بعد از پایان کار با قراردادن یراق یو شکل داخل متریال، شیشه نصب میشود.مدل روکار، متریال روی کف نصب شده یراق یو شکل درون آن قرار گرفته و شیشه درون آن نصب میشود.

Call Now Button