نرده شیشه ای D50

نرده شیشه ای D50 با پیچ های مخصوص روی دیواره نصب میشود نحوه اجرا و نصب میتواند با پروفیل تکه تکه باشد یا پروفیل یک سره نصب شود. علاوه بر این مزیت این مدل بر این است که پیچ ها میتوانند داخل بتن کار شوند و یا به اسکلت فلز ساختمان نصب می شود. سپس با درپوش الومینیوم کار پوشانده میشود.

Call Now Button