نرده شیشه ای B 50 خم

نرده شیشه ای خم مدل  B 50  از شیشه های منحنی و پروفیل های آلومینیوم خم شده توسط دستگاه های بروز خم  شده و در پروژه های سالکو اجرا می شود.

هندریل های خم را میتوان به سه روش روکار، دفنی و فیکس اسلپ اجرا کرد. این مدل نرده ها مناسب تراس و بالکن های گرد و قوس و پله های چرخشی برای افزایش زیبایی، در کنار استفاده از جان پناه است.

Call Now Button