موتورایز ریلی (اسلایدینگ)

سایبان های موتورایز ریلی توسط ریل های با کیفیت ساخته میشوند و تا چندین سال بدون مشکل مورد استفاده قرار میگیرند. سایبان های ریلی را میتوان بصورت متحرک یا اتوماتیک حرکت داد .در مدل های موتورایز ریلی ، با نصب موتور میتوان پانل ها را بصورت برقی و کنترل از راه دور باز و بسته کرد.

Call Now Button