متحرک ریلی (اسلایدینگ)

سایبان های ریلی (اسلایدینگ) توسط ریل های با کیفیت ساخته میشوند و تا چندین سال بدون مشکل مورد استفاده قرار میگیرند. سایبان های ریلی را میتوان بصورت متحرک یا اتوماتیک حرکت داد . در مدل های متحرک ریلی با حرکت پانل ها به چپ و یا راست میتوان شدت و میزان نور را متناسب با نیاز تنظیم کرد.

Call Now Button