متحرک رول شاتر

متحرک رول شاتر:

شاتر های آلومینیومی بهترین راه حل معماری برای عایق صوتی و سرقت است.کرکره های غلتکی بسته به نحوه استفاده دارای خواص و ویژگی های ساختاری متفاوتی است.

ما برای باز و بسته کردن شاتر ها از دو نوع سیستم میتوانیم استفاده کنیم:

  • رول شاتر متحرک
  • رول شاتر موتورایز

رول شاتر متحرک: باز و بسته کردن رول شاتر بصورت دستی با اهرم مخصوص یا بصورت برقی انجام میگیرد .

Call Now Button