متحرک جمع شونده

سایبان متحرک:

سایه‌بان‌هایی که قابلیت جمع شدن دارند به مالکان اجازه می‌دهند که شرایط هوای اطراف را آن طور که خود می‌خواهند تنظیم کنند. سایبان های آکاردئونی توسط لولاهای با کیفیت ساخته میشوند و تا چندین سال بدون مشکل مورد استفاده قرار میگیرند. سایبان های آکاردئونی را میتوان بصورت متحرک یا اتوماتیک حرکت داد .در مدل های متحرک جمع شونده با جمع شدن دستی پانل ها در یک لبه بصورت عمود بر پنجره میتوان از حداکثر نور استفاده کرد.

Call Now Button