لیفت & اسلاید – ST-160 موتورایز

سیستم های لیفت & اسلاید -ST-160 موتورایز  مانند سری خود ST-160 از نظر ظاهری یکسان می باشد .با این تفاوت در پنجره های قول پیکر و بزرگ به دلیل موتورایز بودند استفاده راحت و آسان بدون نیاز به نیروی حرکت کرده و برای تمامی فضاهای کاربرد دارد.

Call Now Button