لیفت & اسلاید – ST-110 موتورایز

لیفت & اسلاید – ST-110 موتورایز

درب و پنجره آلومینیومی با عایق حرارتی بالا می باشد که به آسانی با نشیمنگاه ١١٠ میلیمتری جهت استفاده در ابعاد عریض مناسب می باشد.

در صورت استفاده از در و پنجره لیفت آپ اسلاید این پنجره کاملا از لحاظ نفوذ آب و هوا درز بند می شود ، ضخامت دیواره پروفیلها ١.٨ تا ٢ میلیمتر می باشد و قابلیت استفاده شیشه تا ٣٢ میلیمتر را دارد. این یک سیستم کشویی با عایق حرارتی بالا می باشد که به آسانی با نشیمنگاه ١١٠ میلیمتری جهت استفاده در ابعاد عریض مناسب می باشد.

موتورایز سیستم   – ST-110 لیفت & اسلاید شبیه نمونه نرمال این مدل می باشد با تفاوت نصب موتور و باز و بسته شدن از راه دور و حرکت اسان برای درب و پنجره بزرگ می باشد.

Call Now Button