لولایی ترمال بریک – ES 50

Eco System® 50 یک سیستم عایق بندی شده برای پنجره های بازشونده به داخل و خارج است ، که ترکیبی از طراحی زیبا و بهره وری انرژی با یک قیمت متوسط است. عمق توکار سیستم امکان استفاده از آن را در بسیاری از سازه ها حتی با کاهش ضخامت دیواره فراهم می کند.

از نظر طراحی ، ES 50 در کنار چهارچوب های طراحی کاربردی، پروفیل های بلوک ویژه شبیه چهارچوب های چوبی را ارائه می دهد. استفاده از اتصالات نامرئی حتی با ظاهری ظریف تر به نظر می رسد ، زیرا لولاها دیگر در چشم نیستند. علاوه بر این ، ES 50 می تواند با جلوگیری در برابر سرقت ، یک راه حل ایمن و ایمن را هم برای ساخت و سازهای مسکونی و هم ساختمانهای مفید ارائه دهد.

Call Now Button