لولایی ترمال بریک – CS 86-HI

  • بسیار کارامد از نظر بهره وری انرژی

این مدل ترمال بریک یک سیستم چند محفظه ای بوده که برای درب و پنجره ها استفاده می شود که ساختار طراحی زیبا شناختی را با پایداری و مقاومت بهینه و عایق بودن گرمایی ، تلفیق می کند . براساس شاخصهای عایق بودن ، این نمونه حائز نمره 1.2  گردیده که از نظر بهره وری انرژی بسیار نمونه مناسبی است .

نوار منعطف بکار رفته در بازشو دربها باعث دوام و پایداری بیشتر این محصول می شود.

این سیستم دارای پنجره های به داخل بازشو و درب های به داخل و خارج بازشو با ابعاد بیش از 3 متر را فراهم می سازد. علاوه بر این ، این مدل ارائه دهنده ی بست های کفی (اتصال به کف) متنوع به منظر عایق کردن در برابر صوت و گرما و رطوبت است.

توضیحات

مشخصات فنی :

1-شاخص  uf جریان گرما را اندازه میگیرد . هر چه این میزان مقدار کمتری باشد ، میزان عایق بودن در برابر حرارت و گرما  در فریم پنجره بهتر و بیشتر است.

2-آزمون سفتی هوا میزان حجم هوای عبوری از پنجره بسته را در فشار مشخص اندازه گیری می کند .

3-آزمون تست آب ، به صورت اعمال یک جریان یکنواخت آب به سطح شیشه  در فشار رو به افزایش هوا بوده و میزان آب عبوری از شیشه را می سنجد.

4-مقاومت در برابر باد به بررسی مقاومت فریم پرداخته و با اعمال جریان هوا با فشار فزاینده به منظور شبیه سازی جریان باد ، صورت میپزیرد . بیش از 5 سطح از مقاومت در برابر باد و 3 کلاس کیفی وجود دارد . هرچه این عدد بالاتر باشد ، عملکرد نیز بالاتر خواهد بود .

5-مقاومت در برابر سرقت با اعمال بارهای استاتیکی ودینامیکی صورت میپذیرد که این امر به منظور شبیه سازی تلاش یک سارق برای شکستن فریم با ابزارهای خاص در حین سرقت است

Call Now Button