لولایی ترمال بریک – CS 59

مناسب برای شرایط آب وهوایی گرم

این نمونه از ترمال بریک ارائه دهنده طیف وسیعی از فریم های عایق نشده است که کاملا مقرون به صرفه میباشد .بنابراین این نمونه بهترین مورد برای استفاده در فضاهای بیرونی  در آب و هوای گرم است  اما در پارتیشن بندی فضای داخلی نیز کاربردی و مناسب است . این سیستم در مدلهای بازشو به داخل و خارج موجود میباشد .

1-شاخص کاهش صدا (rw) قابلیت کاهش صدا توسط فریم را اندازه گیری می نماید.

2-آزمون سفتی هوا میزان حجم هوای عبوری از پنجره بسته را در فشار مشخص اندازه گیری می کند .

3-آزمون تست آب ، به صورت اعمال یک جریان یکنواخت آب به سطح شیشه  در فشار رو به افزایش هوا بوده و میزان آب عبوری از شیشه را می سنجد.

4-مقاومت در برابر باد به بررسی مقاومت فریم پرداخته و با اعمال جریان هوا با فشار فزاینده به منظور شبیه سازی جریان باد ، صورت میپزیرد . بیش از 5 سطح از مقاومت در برابر باد و 3 کلاس کیفی وجود دارد . هرچه این عدد بالاتر باشد ، عملکرد نیز بالاتر خواهد بود .

5-مقاومت در برابر سرقت با اعمال بارهای استاتیکی ودینامیکی صورت میپذیرد که این امر به منظور شبیه سازی تلاش یک سارق برای شکستن فریم با ابزارهای خاص در حین سرقت است.

Call Now Button