لولایی ترمال بریک – CS 24-SL

نهایت ظرافت در این مدل ترمال بریک لولایی:

Cs24-sl  یک مدل از ترمال بریک  لولایی است که عایق در برابر حرارت با محفظه سه تایی میباشد که ترکیبی از ظرافت  و مقاومت و سهولت در استفاده است .خطوط باریک خارجی این سیستم و مهره های لعابکاری شده در خارج آن یک نمود فلزی (استیل)به این نمونه می دهد . این ظاهر باریک این نمونه را به سیستم ایده آل برای سازه های تازه ساز و جایگزین فریم های فلزی مینماید  و با طرح اولیه نیز سازگاری دارد. این نمونه در ابعاد و رنگهای مختلف موجود میباشد.

Call Now Button