لولایی بازشو – SLIM 82 T

مدل لولایی بازشو :

SLIM 82 T، با عمق 85 میلی متر، یکی از باریک ترین سیستم های طراحی شده است، که دارای حداقل عرض قابل مشاهده برای قاب و sash، و پنجره های بزرگ و درهای مختلف است.پنجره SLIM 82 T یا مینیاتوری برای فضاهای که داری محیطی کلاسیک و یا ترکیبی مدرن می باشد استفاده خواهد شد .

 

توضیحات

ویژگی های عملکرد

A4 – 600 Pa / EN 12207 نفوذ پذیری هوا
E1200 – 1200 Pa / EN 12208 عایق رطوبتی
 C5-B5 – 2000 Pa / EN 12210 مقاومت بار باد
(Uf) 1.9 – 2.1 W/m²K عایق حرارتی

مشخصات فنی

82 میلی متر عمق قاب
 92 میلی متر عمق سش
47.5 میلی متر حداقل نمایش قابل مشاهده برای ثابت
87.9 میلی متر حداقل نمایش قابل مشاهده برای داخل سشوار باز
بین 4 میلی متر و 67 میلی متر شیشه ای ضخامت
1600 میلیمتر × 2400 میلیمتر (حداکثر پنجره (عرض x ارتفاع

Call Now Button