لولایی بازشو – ICON 80

سیستم ICON 80 درو پنجره آلومینیوم کلایدکو همانند سری ICON  تمام ویژگی های  این مجموعه را داراست ، با عمق قاب 70mm و سه محفظه پلی آمید برای عایق بندی بهتر حرارتی، این محصول را متفاوت کرده است .

 

توضیحات

ویژگی های عملکرد

A4 – 600 Pa / EN 12207 نفوذ پذیری هوا
E1500 – 1500 Pa / EN 12208 عایق رطوبتی
 C5-B53 –2000 Pa / EN 12210 مقاومت بار باد
(Uf) 1. 4 – 2.75 W/m²K عایق حرارتی

مشخصات فنی

80 میلی متر عمق قاب
89 میلی متر عمق ارسی
بین 4 میلی متر و 60 میلی متر ضخامت شیشه ای

Call Now Button