لولایی بازشو – ICON 70

ICON 70 یک سیستم  با عملکرد بالا برای پنجره و درب با عمق قاب 70 میلیمتر، 34 میلیمتر فیبر شیشه ای و همانند سیستم های سری ICON با ساختار محفظه ای از پلی آمید برای عایق حرارتی تشکیل شده است .

این سیستم دارای کیفیت بسیار بالا در مبحث عایق حرارتی با نشیمنگاه فریم ٧٠ میلیمتر و بازشو مخفی می باشد که پروفیل لنگه به طور کامل توسط پروفیل فریم پوشانده می شود.
در این سیستم بازشو ها از بیرون قابل رویت نمی باشند که این امر باعث ایجاد شدن منظره یک پارچه و زیبا از نمای بیرون ساختمان می شود.
با استفاده از این سیستم بسیار معتبر می توان انواع بازشو تک حالته و دوحالته را به صورت بازشو مخفی تولید کرد.

توضیحات

ویژگی های عملکرد

A4 – 600 Pa / EN 12207 نفوذ پذیری هوا
E1500 – 1500 Pa / EN 12208 عایق رطوبتی
C5-B53 –2000 Pa / EN 12210 مقاومت بار باد
(Uf) 1.34 – 2.5 W/m²K عایق حرارتی

مشخصات فنی

70 میلی متر عمق قاب
79 میلی متر عمق ساش
حداکثر 40 میلیمتر ضخامت شیشه ای

Call Now Button