لولایی بازشو مخفی – ICON 65 HV

ICON 65 HV یک سیستم جایگزین اقتصادی با کارایی بالا برای پنجره های مخفی پنهان با قاب 65 میلیمتر، 34 میلیمتر فیبر شیشه ای و ایجاد سه ساختار محفظه ای از پلی آمید برای عایق حرارتی تشکیل شده است. قابلیت های کار بر روی نماهای کرتین وال و انواع فرم لس یکی دیگر از این ویزگی هاست در کنار تمام زیبایی های این پنجره از نظر ابعاد نمونه ای متوسط از محصولاتی در ردیف خود می باشد

توضیحات

ویژگی های عملکرد

A4 – 600 Pa / EN 12207نفوذ پذیری هوا
7B – 300 Pa / EN 12208عایق رطوبتی
C3-B3 – 1200 Pa / EN 12210مقاومت بار باد
(Uf) 1.9 – 2.1 W/m²Kعایق حرارتی

مشخصات فنی

65 میلی مترعمق قاب
74 میلی مترعمق ارسی
بین 4 میلی متر و 38 میلی مترضخامت شیشه ای

Call Now Button