فین گلس

روش فین گلس یکی از روشهای اجرای نمای شیشه ای است که  این روش بیشتر برای شفاف کردن نما استفاده می شود.

در نمای شیشه ای اسپایدر فین گلس به جای ستون ها و یا کابل ها که باعث دیده شدن خط و خطوطی می شود از شیشه استفاده می شود.

نمای شیشه ای اسپایدر با این روش به حداکثر شفافیت خود در نما می رسد .یکی دیگر از مزایای نمای اسپایدر به  این روش این هست که ستون ها را می شود از بالا تا نصف ارتفاع کار آورد و در ارتفاعات کم استفاده کرد .

Call Now Button