سقف شیشه ای CR-120

سیستم سقف شیشه ای مناسب برای محافظه کاران:

سقف شیشه ای CR-120 یک سیستم سقف عایق در برابر گرماست . تیرهای آلمینیومی لوله ای بکاربرده شده در این نمونه فضای مناسب برای کارگذاشتن سیمکشی و روشنایی در داخل سیستم را فراهم ساخته و یک پوشش کوچک در بیرون این سطح باعث ایجاد یک طرح نازک می شود . این سیستم با سیستم درب و پنجره های reynaers  یکپارچه بوده و باعث ایجاد طیف وسیعی از کاربری ها می شود یکپارچگی این نمونه با سیستم موتوردار و کشویی باعث ایجاد محیطی ایمن تر و سهولت در استفاده میگردد.

Call Now Button