سقف شیشه ای 90

سيستم سقف شيشه اي (اسكاي لايت)  جهت تحمل فشارهاي وارده بر روي  پروفيلهاي فولادي نصب ميشود،  براي بالا بردن كيفيت عايق حرارتي و آب بندي از عايق كننده هاي pvc  استفاده ميشود . اين سيستم با قرار دادن گسگتهاي epdm  مافوق ديگر گسگتها از ورود آب به طور كامل جلوگيري ميكند.

سيستم sky 90  براي پهنه هاي كوچك پيشنهاد ميشود.

Call Now Button