سقف شیشه ای موتورایز 52

سقف شیشه ای موتورایز 52 جهت تحمل فشارهاي وارده بر روي  پروفيلهاي فولادي نصب ميشود،  براي بالا بردن كيفيت عايق حرارتي و آب بندي از عايق كننده هاي pvc  استفاده ميشود . اين سيستم با قرار دادن گسگتهاي epdm  مافوق ديگر گسگتها از ورود آب به طور كامل جلوگيري ميكند.

سيستم skylight 52  موتورایز براي پهنه هاي كوچك پيشنهاد ميشود که سیستم باز و بسته شدن موتورایز این محصول از مزیت های کاربردی ای مدل اسکای لایت می باشد.

Call Now Button