سقف شیشه ای موتورایز 120

این مدل سقف شیشه ای موتورایز یک نمونه سیستم سقف عایق در برابر گرماست . تیرهای آلمینیومی لوله ای بکاربرده شده در این نمونه فضای مناسب برای کارگذاشتن سیمکشی و روشنایی در داخل سیستم را فراهم ساخته و یک پوشش کوچک در بیرون این سطح باعث ایجاد یک طرح نازک می شود .

موتورایز بودن این مدلبا سیستم درب و پنجره های reynaers یکپارچه بوده و باعث ایجاد طیف وسیعی از کاربری ها می شود که باعث ایجاد محیطی ایمن تر و سهولت در استفاده میگردد.

 

Call Now Button