سرامیک به روش کلیپسی ( نمایان )

روش نصب سرامیک کلیپسی (نمایان) هیچگونه فعالیتی نظیر شیار یا سوراخ در بدنه سرامیک انجام نمی شود. این روش از نظر اجرایی ساده ترین روش و علی رغم کاربردی بودن آن ارزان ترین و سبک ترین روش نیز می باشد. در این روش کلیپس های اتصال از جنس استیل و نمایان می باشند.

توضیحات

در روش اجرای سرامیک به روش کلیپسی (نمایان) هیچگونه فعالیتی نظیر شیار یا سوراخ در بدنه سرامیک انجام نمی شود. این روش از نظر اجرایی ساده ترین روش و علی رغم کاربردی بودن آن ارزان ترین و سبک ترین روش نیز می باشد. در این روش کلیپس های اتصال از جنس استیل و نمایان می باشند.

ابتدا یک سازه که عمدتا قوطی آهنی بوده ( به عنوان مثال قوطی ۸×۴) را روی نما و با اتصال گرفتن از سقف ها ایجاد می نمایند. در روش نصب خشک بصورت نمایان ( Visible)، تنها یک نوع پروفایل بصورت عمودی بنانم Runner وجود دارد که حالتی کشویی داشته و کلیپس های نگهدارنده سرامیک در آن قرار گرفته و لبه دیگر کلیپس سرامیک را در جای خود نگاه می دارد. رانرها که T شکل هستند توسط براکت ها که اتصالاتی L شکل می باشند به سازه پیرامونی ساخته شده از قوطی آهنی متصل می شوند.

در ابتدای نصب، رانرهای عمودی روی سازه آهنی ایجاد شده در قسمت پیرامونی ساختمان، نصب شده و کلیپس اولیه بر روی همه رانرها در یک تراز اولیه به رانرها پیچ می شوند و کلیپس بالایی باکمک فنر در جای خود ثابت شده و سرامیک را از بالا نگه می دارد. در تمام مراحل نصب، کلیپس های پایینی سرامیک ها درجای خود پیچ شده و کلیپس های بالایی با کمک فنر در جای خود ثابت می شوند.

Call Now Button