سرامیک به روش شیاری (غیر نمایان)

اجرا و نصب سرامیک شیاری (غیر نمایان) یکی از روش های کم هزینه و مخفی است که در پشت سرامیک ها شیار خورده می شود و سرامیک ها توسط یک Runner افقی بصورت کشویی به زیرسازی متصل می شوند .  اما سرامیک به علت شیاری که  در قسمت بالا و پایین سرامیک برا جاسازی در ریل ها خورده ، ضعیف می شود و نسبت به سرامیک خشک به روش کلیپسی از ایمنی کمتری برخوردار است.

 

توضیحات

در نصب سرامیک شیاری توسط دستگاه شیار زن، شیاری با زاویه 45 درجه پشت سرامیک ایجاد می شود.سپس قطعات کلیپس آلومینیومی در محل شیار ها بصورت کشویی نصب می شود و سرامیک به صورت هنگ بر روی پروفیل نصب می شود.

Call Now Button