سرامیک به روش انکری (غیر نمایان)

روش اجرای نمای سرامیک به روشهای مختلف انجام میگیرد. در روش انکر ابتدا بر قسمت پشت سرامیک ها توسط دستگاه اتوماتیک حفره هایی تعبیه میشود. این دستگاه در چند نقطه با یک اندازه و قطر یکسان حفره ای ایجاد میکند و سپس انکر ها به داخل حفره ها رفته و با پیچ از داخل کاملا محکم میشوند. سپس سرامیک ها از طریق براکت و زیرسازی خود به نما پیچ میشود.پیچی که بر روی شبکه زیر سازی تعبیه شده است در محل خود رگلاژ میشود.

توضیحات

سیستم کیل در قطعات کوچکتر از ۶۰ سانتی متر ، هزینه زیرسازی بالایی دارد و مقرون به صرفه نیست اما نقطه قوت آن ، این است که قطعات از انکر در هنگام ضربه یا زلزله جدا نمی شوند و حتی بعد از شکست قطعه ( در سیستمی که مسلح شده است ) ، به بیرون پرتاب نمی شوند . این روش برای لابی ها و ساختمانهایی که نمایشان از نزدیک دیده می شود ، مناسب ترین است .

Call Now Button