سالکو فریم لس

سالکو فرم لس(Frame Less)

سیستم سالکو فرم لس دارای فریمی است که از پشت شیشه را قاب کرده و روی لامل بواسطه فیکسر آلومینیومی مخصوص متحرک، نگه داشته می شود و از خارج ساختمان تنها ژوئن هایی مابین شیشه ها دیده خواهد شد .

این درزها بین یک تا دو سانتی متر عرض دارند و یکی از پرکاربردترین نماهای ساختمان، نماهای فریم لس می باشد که زیبایی، آب بندی مناسب، نصب ساده و بار گذاری مناسب را به صورت یکجا ارائه می دهد.

Call Now Button