رینرز – CW50

خلاقیت نامحدود با حداکثر ورود نور

این سیستم به طراح کمک می کند که از آن در نما و سقف به طور همزمان استفاده کنند اجرای نمای شیشه ای این سیستم از نظر قیمت از انواع نماهای دیگر ، قیمت نمای شیشه ای بهتری دارد . استفاده آن در انواع نماهای شیشه ای به صورت سیستم فیس کپ و یا سیستم کرتین وال یو چنل ( u-channel) و ..

آزادی عمل طراحان و کارفرمایان ساختمانی را بیشتر کرده است .

شرکت سالکو با داشتن دانش روز صنعت خود دست به اجرای انواع نمای شیشه ای از محصولات رینرز زده است .

Call Now Button