درب و پنجره لولایی – SL-76

تنها راه حل ایده آل برای جایگزینی پنجره های قدیمی به خاطر نصب و راه اندازی سریع و آسان با قیمتی مناسب و بهینه برای تمامی مصرف کنندگان نهایی یک ساختمان است . در بازسازی نیازی به برچیدن کلی پنجره قدیمی ندارد و دیوارها و نما را بدون هیچ گونه آسیبی حفظ می کند و جابه جایی که نیاز به خارج کردن قاب پنجره قدیمی ندارد و می توان به طور کامل با ورقه باز سازی از داخل پوشیده و از بیرون قاب و فریم  قدیمی با استفاده از تکه های ساخته شده به اندازه قاب پوشیده شده است .

Call Now Button