ترمال لولایی – SHTR50100-60

پنجره ترمال بریک سری 60

پنجره آلومینیوم ترمال بریک سری 60 نسل جدید پروفیل های لولایی می باشد که قابلیت های فراوانی برای پنجره و درب های لولایی پدید می آورد. همچنین این سیستم نسبت به باد ، آب و هوا کاملا عایق بوده و در این راستا استانداردهای لازم را کسب نموده است.

این مقطع از پروفیل آلومینیوم ترمال بریک با نشیمنگاه پرکاربرد 60 میلیمتری خود و با توجه به تنوع پروفیل های جانبی ، از جمله روکوب و پروفیل های کنج 90 درجه و زوایای دیگر ، امکان طراحی متنوع را برای معماران فراهم آورده است.

Call Now Button