ترمال لولایی سری 60 طرح کوبیک ترک

پنجره آلومینیوم ترمال بریک سری 60 کوبیک ترک

پنجره آلومینیوم ترمال بریک سری 60 کوبیک ترک از سری پروفیل های لولایی یا طراحی مدرن باشد که مورد توجه طرحان و معمارها در ساختمان های جدید قرار گرفته است. همچنین این سیستم نسبت به باد ، آب و هوا کاملا عایق بوده و در این راستا استانداردهای لازم را کسب نموده است.

این مقطع از پروفیل آلومینیوم ترمال بریک با نشیمنگاه پرکاربرد 60 میلیمتری خود و با توجه به تنوع پروفیل های جانبی ، از جمله روکوب و پروفیل های کنج 90 درجه و زوایای دیگر ، امکان طراحی متنوع را برای معماران فراهم آورده است. شایان ذکر است در این طراحی پروفیل از هیچ کرو و منحنی استفاده نشده و در هر دو نمای داخلی و خارجی پروفیل های فریم و لنگه کاملا صاف می باشد.

ویژگی بارز این سیستم قابلیت استفاده در و پنجره های منحنی دارای قوس می باشد .

Call Now Button