اچ پی ال به روش پیج و پرچ

اچ پی ال به روش  پیچ و پرچ:

در  اجرای اچ پی ال به روش پیچ و پرچ ، پانل ها به ستون های عمودی متصل می گردند. چنانچه دیوار به طور کامل و عمودی هم تراز نباشد، می توان از یک شبکه غالبا آهنی به عنوان تکیه گاه دوم برای تنظیم فاصله ستون ها استفاده کرد. برای ساخت شبکه معمولا از قوطی های 40*40 استفاده می شود.

 

توضیحات

روش اجرای اچ پی ال به روش پیچ و پرچ:

  • سیستم نصب با پیچ پنهان

برای پوشاندن سطح پیچ­ها سرپوش هایی به رنگ پانل تامین می شود. قطر این سرپوش ها 10/75 میلی متر است.

در این روش هرگز نباید از پیچ هایی که گل آن مخروطی می باشد استفاده نمود. پیچ های مخروطی از حرکت آزاد پانل هنگام انبساط و انقباض جلوگیری می کند.

  • سیستم نصب از طریق پروفیل های آویز ( هنگ ):

در این سیستم نصب اتصالات ( پیچ، پرچ، … ) بر روی سطح چوب دیده نمی شود. به عبارت دیگر پروفیل های آلومینیومی به پشت پانل متصل می گردد و سپس پانل اچ پی ال توسط پروفیل های آلومینیوم به زیر سازی پرچ می شود.

  •   فاصله بین پروفیل های افقی:

پس از ایجاد شبکه آهنی، نوبت به پروفیل های افقی می رسد که با استفاده از پیچ  های استنلس استیل به شبکه آهنی پیچ می شود. فاصله بین ریل های افقی می بایست حداکثر 600 میلی متر باشد و برای هر پانل باید حداقل سه ردیف پروفیل در نظر گرفت.

چنانچه طول قدی پانل بین 150 الی 400 میلی متر باشد، می توان صرفا از دو ردیف ریل استفاده کرد. در چنین حالتی فاصله آکس ریل ها نباید از 300 میلی متر تجاوز نماید.

  •    نحوه اتصال قلاب ها:

قلاب ها با استفاده از پیچ های استنلس استیل با قطر 6 میلی متر و طول 11.5 میلی متر به پشت پانل های اچ پی ال پیچ می شود. این قلاب ها در قسمت فوقانی دارای یک سوراخ M8  می باشد که برای تنظیم ارتفاع قلاب به وسیله بولت و یا مهار کردن آن بر روی پروفیل مورد استفاده قرار می گیرد.

برای بستن پیچ ها بر روی پانل، می بایست نخست یک سوراخ به قطر 5 میلی متر ( که کمتر از قطر پیچ است ) در پانل ایجاد کرد. بدین شکل وقتی که پیچ سفت می شود لبه های آن سوراخ را رزوه می کند. ضمنا طول سوراخ نخستین باید از طول پیچ بیشتر باشد تا هنگام فرو رفتن پیچ، براده ها در جلو پیچ جمع شود.

 فاصله بین قلاب هایی که پشت پانل پیچ می شود به شرح ذیل است:

ضخامت 6 میلی متر         حداقل 600 میلی متر

ضخامت 8 میلی متر         حداقل 800 میلی متر

توجه: در هر ردیف می بایست حداقل 3 قلاب در نظر گرفته شود.

Call Now Button