هیچ محصولی یافت نشد.

سیستم کرتین وال فریم لس ( یوچنل ) مانند دیگر نماهای شیشه ای کرتین وال می باشد با این تفاوت که اجرای آن متفاوت می باشد . اجرای این محصول در قسمت نمای خارجی بجای کپ آلومینیومی گسگت قرار میگیرد که در کل نمای ساختمان را یک دست و شیشه را یکنواخت نشان می دهند .

در مدل کرتین وال یوچنل ( u-channel ) پس از نصب لامل های افقی و عمودی نوبت به اندازه ی شیشه میشود، مدل یوچنل و فریم لس دارای لامل شیشه های خاص بوده که در شیشه یوچنل، اسپیسر(آلومینیومی قاب شده بین دو لایه شیشه که باعث ایجاد فضا بین لایه بیرون و داخل میشود) آن خاص بوده بطوریکه پشت اسپیسر شیشه های دوجداره معمولی که چسب زده می شود، صاف بوده در صورتیکه اسپیسرهای یوچنل کانالی در پشت آن به صورت U تعبیر شده که دو طرف U چسب زده و داخل کانال U خالی بوده و جهت نصب شیشه روی لامل استفاده میگردد.

در شیشه های یوچنل و فریم لس لامل چسب های خاص سیلیکون ، پلی یورتان استفاده میگردد که چسب های بسیار سختی می باشد( در یوچنل و فریم لس لامل شیشه های نمای بیرون فقط توسط چسب نگهداشته می شود) پس از تولید شیشه یوچنل دورتادور شیشه کانالی وجود دارد که پس از جا انداختن شیشه داخل لامل با بست خاصی که یک طرف آن داخل کانال و طرف دیگر به لامل پیچ میگردد نگه داشته می شود.

Call Now Button