نمایش یک نتیجه

فریم لس:

در نمای فریم لس ( سنتی) سطح نما از طریق پروفیل های فلزی شبکه بندی می گردد و بعد فریم نما در درون این شبکه ها قرار می گیرد. در نمای کرتین وال این فریم ها شامل لاستیک های مخفی هوابندی و آبندی هستند که شیشه به راحتی روی آنها قرار می گیرد. این فریم ها دارای گستره رنگ های زیادی می باشند.

Call Now Button