سایبان ها ( لوور و شاتر ) :

سایبان ها برای کنترل میزان تابش آفتاب به سطوح نورگذر ساختمان به کار می روند.

ایجاد سایه خصوصاً در مناطق گرمسیر یکی از عوامل مؤثر در تأمین احساس آسایش است.

مسأله صرفه جویی در مصرف انرژی های غیر قابل تجدید یکی از مهمترین مسائل جهان امروز است . امروزه یکی از چالش های معماران استفاده از سایبان های مختلف جز اولویت های طراحی می باشد .

انواع مختلف سایبان ها و لوور شاترها با مصارف مختلف و تکنولوژی به روز، مثل متحرک و موتورایز و ثابت، امروزه طرفداران زیادی دارد.

 

 

Call Now Button