یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان لرستان 18 تا 21 دی 1397

یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان لرستان 18 تا 21 دی 1397

شهر : لرستان
عنوان نمایشگاه : یازدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان خرم آباد
نشاني ستاد برگزاركننده : محل دائمی نمایشگاه بین المللی لرستان
زمان برگزاری : 18تا21 دی ماه
عنوان اختصاری : نمایشگاه صنعت ساختمان لرستان
برگزارکننده : شرکت نمایشگاه خرم آباد

Call Now Button