نمایشگاه صنعت ساختمان رشت

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان رشت

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان رشت
تاریخ : 28 تا 31 خرداد 1398
شهر : رشت

Call Now Button