نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،لوازم و مصالح ساختمانی ایران تبریز

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،لوازم و مصالح ساختمانی ایران تبریز

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،لوازم و مصالح ساختمانی ایران تبریز
تاریخ : 21 تا 24 خرداد 1398
شهر : تبریز

Call Now Button